Main menu

   Sürdürülebilir Başarı ve Sürekli Gelişim için İnsan Kaynağı en önemli gücümüzdür.

  Başarılarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırırız.
  Bizi geleceğe taşıyacağına inandığımız insan kaynağını şirketimizin değerlerine sahip, gelişme potansiyeli yüksek, esnek ve değişimlere olumlu katkıda bulunabilecek kişiler arasından "Eşit Fırsat" ilkesine uygun olarak seçer ve ekibimize katarız.
  Ekip arkadaşlarımızın sürekli gelişim ve potansiyel hedeflerine yardımcı olacak gelişim ortamları ve fırsatlar yaratırız.
  Ekip arkadaşlarımızın şirketimiz hedeflerine yaptıkları bireysel katkıların farkında oldukları, yöneticilerimizin çalışanlarımızın gelişimlerinden sorumlu oldukları adil ve ölçülebilir performans analizleri ile performanslarını izleriz.
  Ekip arkadaşlarımızın katkılarını, başarılarını ve performanslarını organizasyonumuza kattıkları değerle orantılı olarak ödüllendiririz.
  Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve aidiyetlerini arttıran, çoğulcu/katılımcı, paylaşımcı/şeffaf, farklılıkları ve yaratıcılığı ödüllendiren bir kültür oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla yeni politikalar geliştiririz.