Main menu

 Sürdürülebilir Başarı ve Sürekli Gelişim için İnsan Kaynağı en önemli gücümüzdür.

◊ Başarılarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırırız.

◊ Bizi geleceğe taşıyacağına inandığımız insan kaynağını şirketimizin değerlerine sahip, gelişme potansiyeli yüksek, esnek ve değişimlere olumlu katkıda bulunabilecek kişiler arasından "Eşit Fırsat" ilkesine uygun olarak seçer ve ekibimize katarız.

◊ Ekip arkadaşlarımızın sürekli gelişim ve potansiyel hedeflerine yardımcı olacak gelişim ortamları ve fırsatlar yaratırız.

◊ Ekip arkadaşlarımızın şirketimiz hedeflerine yaptıkları bireysel katkıların farkında oldukları, yöneticilerimizin çalışanlarımızın gelişimlerinden sorumlu oldukları adil ve ölçülebilir performans analizleri ile performanslarını izleriz.

◊ Ekip arkadaşlarımızın katkılarını, başarılarını ve performanslarını organizasyonumuza kattıkları değerle orantılı olarak ödüllendiririz.

◊ Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve aidiyetlerini arttıran, çoğulcu/katılımcı, paylaşımcı/şeffaf, farklılıkları ve yaratıcılığı ödüllendiren bir kültür oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla yeni politikalar geliştiririz.